Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Септември 2017

През новата учебна година екипът за извънкласни занимания и децата от класове от GS до СЕ2 всеки месец ще Ви отвеждат в четирите посоки на света.

Ще започнем годината с БЪЛГАРИЯ. През септември изработихме карта на страната от семена и други материали. Също така изработихме керамични гърнета за да се запознаем с традиционното българско изкуство. Измежду всички дейности, играхме и типични български игри като „Народна топка“, „гърне“ и други не толкова типични, но също забавни игри: футбол в кръг, щафетни игри, баскетбол…

В края на всеки месец ще Ви предоставяме статия за различна страна.

През октомври насреща ще бъде Гърция.

Галерия