Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Общо събрание от 20 юни 2016

На тази страница ще намерите протокол от общото събрание на асоциация Шарл Перо, което бе проведено на 20 юни 2016. 

Документът може да намерите по- долу на страницата. 

 

Изтегли