Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Общо събрание от 20 юни 2016

На тази страница ще намерите протокол от общото събрание на асоциация Шарл Перо, което бе проведено на 20 юни 2016. 

Документът може да намерите по- долу на страницата. 

 

Изтегли