Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Управляващо сдружение

Управляващo сдружение :

                          „Международно Френско Училище Варна - Шарл Перо“
 
Международно Френско Училище Варна се ръководи от сдружение  „Международно Френско Училище Варна - Шарл Перо“, чийто устав ще намерите най-долу на страницата. 
Всички родители на ученици могат да станат членове на сдружението. 
Управителният съвет е отговорен за управление на сдружението между срещите на общото събрание. 
Управителният съвет се ръководи от неговия председател и се състои от деветима членове. С право на глас са седем родителя, избрани сред членовете на сдружението. Директорът на учебното заведение и административният и финансов директор са с право на съвещателен глас. 
Съветът се събира редовно, за да взема решения по финансови въпроси и по въпроси, отнасящи се до персонала, сгради, оборудване, наемане на работа и други.
 
Списък на членовете на Управителния съвет:
Десислава Ганева (председател)
Дафина Манукян
Янн Доте
Ваня Трифонова
Емил Лазаров
Яна Попова
Десислава Везенкова
Пиер Шаперон (съвещателен глас) : Директор на учебното заведение
Анелия Метева (съвещателен глас) : Административен и финансов директор
За връзка с членовете на управителния съвет: association@efiv.bg

 

Изтегли