Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Управляваща асоциация

Управляваща асоциация : Шарл Перо

 

Международно Френско Училище се ръководи от асоциация Шарл Перо, чийто статут ще намерите най- долу на страницата. 

Всички родители на ученици могат да станата членове на асоциацията. 

Управителният съвет е отговорен за управление на асоциацията между срещите на общото събрание. 

Този съвет се ръководи от президента на асоциацията. Той има деветима членове. С право на глас са седем родителя, избрани сред членовете на асоциацията. Директорът на учебното заведение и административният и финансов директор са с право на съвещателен глас. 

Съветът се събира редовно, за да взема решения по финансови въпроси и по въпроси, отнасящи се до персонала (сгради, оборудване, наемане на работа ...) 

 

Списък на членовете на Управителния съвет:
Десислава Ганева (президент на асоциацията)
Дафина Манукян
Янн Доте
Ваня Трифонова
Емил Лазаров
Яна Попова
Десислава Везенкова
Пиер Шаперон (съвещателен глас) : Директор на учебното заведение
Анелия Метева (
съвещателен глас) : Административен и финансов директор

За връзка с членовете на управителния съвет: association@efiv.bg

 

Комисия за наемане на персонал

Съставена от Директора и един член на Управителния съвет, тази комисия се занимава с наемането на персонал. Относно учителите, към комисията се присъединява и Френската Светска Мисия, която извършва първична селекция на кандидатурите на учители, титуляри към Френското министерство на образованието. 

Тази комисия ще бъде допълнена от един представител на персонала, избран измежду персонала в училище. 

 

 
 

Изтегли