Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Екип на дирекцията

Педагогическият екип се ръководи от директор, служител на Френското национално образование. 

Господин Филип Керебел, инспектор към френското национално образование за югоизточна Европа, посещава и контролира ежегодно учебните програми в съответствие с френското национално образование. 

 

Директор

Пиер Шапейрон

direction@efiv.bg

Административно-финансов директор

Анелия Метева

info@efiv.bg

Административен асистент

Женя Влайкова-Пенева

admin@efiv.bg

00359 879 533 800