Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Екип на дирекцията

Педагогическият екип се ръководи от директор, служител на Френското национално образование. 

Господин Филип Керебел, инспектор към френското национално образование за югоизточна Европа, посещава и контролира ежегодно учебните програми в съответствие с френското национално образование. 

 

Директор

Пиер Шапейрон

direction@efiv.bg

Административно-финансов директор

Анелия Метева

info@efiv.bg

Административен асистент

Женя Влайкова-Пенева

admin@efiv.bg

00359 879 533 800