Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Думи на Директора

"Госпожо, Господине, 
Уважаеми ученици, 
Уважаеми колеги, 

Първо бих искал да споделя с Вас гордостта ми да ръководя 9–тата учебна година на Международно Френско Училище Варна. 


Мисля, обаче, че съм последният човек, който би нарекъл нашето учебно заведение „френско училище“. 


Защото от тук нататък МФУ не е само училище. Преди две години отпразнувахме заедно разкриването на директно обучение в колежа. Миналата година получихме акредитация на учебното заведение за трите първи цикъла в обучението. Тази година имам късмета да открия Международен Френски Лицей Варна. 


Последният етап по пътя на нашите ученици към университета е изпълнен – тази година разкриваме първата секция от лицея – 9 клас (2ndе). 


Постиженията са налице. 


Тук бих искал да поздравя учениците за техните резултати на националните изпити. 
Всички преминаха успешно изпитите, някои с оценка „добър“, повечето с „много добър“. 


Същите постижения имаме и при учениците, които минаха матурата по български език, както и при резултатите им по английски език. 


Ето затова Ви уверявам, че от тук нататък нашето учебно заведение е в позиция да пристъпи към акредитация на колежа и с амбицията да предложи двуезично дипломиране на учениците (френска матура Baccalauréat и зрелостни изпити по български език). 


Успехът на учебното заведение е плод на общите ни усилия и на образователните постижения на целия училищен екип. 


Ето как мечтата за училище, прилагащо френските програми, във Варна, днес дава като резултат търсено учебно заведение с непрекъснато нарастваща репутация, което се разраства уверено, за да предложи учебен план за пълни постижения на випуските от най- малката група в детската градина до университета. 


В момента към учебното заведение текат запитвания за записване, които не бихме могли да приемем.  
Този шанс споделяме с 210-имата ученика, които посрещаме тази учебна година. Това са 210 ученика, които ще се изучават в реновирани или ремонтирани помещения. 
Бих искал, също така, да Ви уверя в нашата гордост за доверието, с което ни поверявате обучението на Вашите деца. 


За нас е чест, но също и удоволствие, да осигурим на всички ученици отлично обучение, което цели: 
- овладяване на няколко езика, сред които основно френски, български и английски, 
- самостоятелност и поемане на инициатива,
- развитие на учениците, 
- също така и желание и умения да полагат усилия. 
Уверени по отношение на резултатите, с огромно нетърпение и амбиция днес посрещаме децата Ви за новата учебна година и им пожелаваме много успех и плодотворно развитие. 


Те могат да разчитат на Международното Френско Училище. 


И ако нашите успехи са все по- многобройни, то те не са случайни, а плод на усилената ни работа, за да може учебното заведение да е все така в услуга и помощ на учениците. 
Успехите ни са следствие от ангажираността на 36-мата служители в МФУ, на които пожелавам успешна учебна година.  


Директор, 
П. Шаз“