Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Представяне

Международното Френско Училище във Варна отвори врати през 2009г. по инициатива на родители, желаещи децата им да учат във френската образователна система. Този смел проект, ръководен от семейства, някои от които нефранкофони, бързо стана успешен.  

С подкрепата на Френската светска мисия, френските власти и предприятия във Варна и областта, училището се разраства с бързи темпове. 

Учебното заведение, разположено в приятна околна среда, разполага с две сгради. Първата посреща учениците от PS (3г.) до CE2 (2 клас). Учениците в СМ (3 и 4 клас), както и колежаните (5-8 клас) посещават втората сграда. 

Тези две сгради са разположени в залесен парк, като просторните училищни дворове също са част от него. 

Днес училището посреща 160 ученика на възраст от 3 до 14 години. Във всички класове, от детската градина до края на основното училище, учениците са не повече от 21 в клас. От учебната 2015/ 2016 година за класовете в колежа (5 - 8 клас) е осигурено директно обучение. 

Училището предлага качествено обучение според ценностите и програмите на френското светско училище. Към днешна дата всички класове от предучилището и началното училище са акредитирани. В момента тече процедура по акредитация на първия клас от следващата степен на обучение - колеж. 

Във всички класове се учи български език, което гарантира продължаване на връзката с майчиния език за българските деца, а за чуждестранните - запознаване с местната култура. От подготвителния клас СР  (6г.) учениците учат английски език. 

Основна цел на училищния проект остава успеваемостта на всички ученици (овладяване на френски език, индивидуално проследяване на учениците от първата година в детската градина ...), както и справянето с лекота в две културни среди (българска и френска) на три езика (френски, български и английски). 

Училището предлага допълнителни услуги: училищен транспорт, образователни ателиета след часовете и училищен стол. 


 

Изтегли