Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Проект на учебното заведение

Училищният проект и проектът на учебното заведение са създадени с помощта на представители на педагогическия екип. Тези проекти са в сила за период от 3 до 5 години и са одобрени от педагогическите структури що се отнася до педагогическата част. 

Тези два проекта определят особеностите в прилагането на целите на националните програми и конкретизират дейностите, учебни и извънучебни, които ги съставят. Те определят пътищата и средствата, които помагат за постигане на успех на учениците, както и начините за оценяване на резултатите. 

За периода 2013-2016 година следните цели бяха приети:

ЦЕЛ 1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДЛАГАЩО ИНДИВИДУАЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

1. Овладяване на френски език. 

2. Развиване на общата култура и артистичното усещане. 

3. Развиване на научното любопитство и способността за аргументиране. 

4. Информационни платформи за всички преподаватели. 

5. Вземане под внимание на учениците със специални нужди. 

ЦЕЛ 2: МФУ, ФРЕНСКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, ЦЕЛЯЩО ОВЛАДЯВАНЕТО НА ДВЕ КУЛТУРИ И ТРИ ЕЗИКА. 

1. Френско училище във Варна. 

2. Мултиезикова среда. 

3. Обучение по български език за всички ученици. 

4. Овладяване на английски език от всички ученици. 

ЦЕЛ 3: ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ, КОЯТО СПОДЕЛЯ ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ Я ЦЕННОСТИ. 

1. Обучение в ценностите, споделяни от младите европейци. 

2. Образование в областта на здравето и безопасността. 

3. Активно присъствие от страна на учениците и техните семейства. 

4. Информация и обмен със семействата. 

ЦЕЛ 4: МИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Отваряне към страната домакин. 

2. Сътрудничество с българските и френски учебни заведения.