Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Екип

Учители и училищни асистенти

Клас PS (възрастова група – 3 години):
•    Учител: Галя Димитрова
•    Асистент:  Лилия Шаршари

 Клас MS (възрастова група – 4 години):
•    Учител: Галина Христова 
•    Асистент: Мария Златева

Клас GS (възрастова група – 5 години):
•    Учител: Жюли Шаперон
•    Асистент: Росица Чакърова

Клас CP (възрастова група – 6 години):
•    Учител: Габриел Гри

Клас CE1 (възрастова група –7 години):

  • Учител: Сандрин Дьони  

Клас СЕ2 (възрастова група – 8 години):
•    Учител: Мелани Бленвил


Клас СМ1 (възрастова група – 9 години):
•    Учители: Елена Накова

Клас СМ2 (възрастова група – 10 години):
•    Учител: Флориан Моро

 

Други учители :

Учител по български език - от CP до CM2- : Стела Андреева
                       

Учител по английски език - от CP до CM2-: Карли Полсън
           

Учител по музика и история на музиката: Марин Попов

 

Екип извънучебни дейности

Директор извънучебни дейности : Десислава Добрева

Асистенти извънучебни дейности :

Мерал Апостолова

Росица Чакърова 

Никола Будрон

Петя Крон

Хигиена и здраве

Медицинска сестра : Катрин Йовева

Хигиена и чистота:

                Чистота сграда 1 : Веска Вичева
                              сграда 2 : Галина Йорданова

             Хигиена хранене сграда 1 : Диана Йорданова
​                                          сграда 2 : 
Сиана Кръстева

             Хигиена и хранене майчино училище : Димитринка Йозова