Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Педагогически екип

Клас PS (възрастова група – 3 години):
•    Учител: Галя Димитрова
•    Асистент: Ивелина Димитрова

 Клас MS (възрастова група – 4 години):
•    Учител: Галина Христова 
•    Асистент: Радостина Дончева

Клас GS (възрастова група – 5 години):
•    Учител: Нора Дюпюи
•    Асистент: Лилия Шаршари

Клас CP (възрастова група – 6 години):
•    Учител: Изабел Бериекс

Клас CE1 (възрастова група –7 години):

  • Учител:
  • Жан-Жак Беноа до 18.12.2015г.;
  • Мишел Дрено 04.01.2016 – 24.06.2016 г.

Клас СЕ2 (възрастова група – 8 години):
•    Учител: Селена Рибо


Клас СМ1 (възрастова група – 9 години):
•    Учители: Елена Накова, Пиер Шаз и Виктория Монева-Попова

Клас СМ2 (възрастова група – 10 години):
•    Учител: Од Бутри-Мутоне 

 

•    Други учители:
Учител по български език от СР до СМ2 (до 4-ти клас) – Стела Андреева
Учител по английски език за класове СР и СЕ1 – Десислава Добрева
Учител по английски език – от CM1 до 3ème - Сабина Йорданова
Учител по музика и история на музиката – Марин Попов

Извънкласни занимания:

- Педагогически директор извънкласни дейности : Мод Бруйя
- Координатор на асистентите за извънкласни занимания: Десислава Добрева
- Асистент извънкласни занимания: Мерал Велиева - Апостолова 

 

Помощен персонал - хигиена и здраве:
Медицинска сестра – Светла Радулова
Хигиенист (сграда бивш хотел Емона) – Мария Станева
Работник кухня – Мария Попова

 

Изтегли