Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Педагогическа структура

МФЛ Варна предлага директно обучение на всички нива от началното училище до колежа (за ученици от 3 до 15 г). Клас 2нд преминава към директно обучение от началото на учебната 2019 година.