Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Педагогическа структура

Международно Френско Училище Варна предлага директно обучение във всички нива на началното и средно образование (ученици от 3 до 15 години). 

Всички нива от детската градина до края на началното училище са акредитирани от Френското Национално Образование. Това означава, че предложеното образование е организирано според програмите и ценностите на френската образователна система. 

Процесът по акредитация на колежа започна. Тази година молбата за удължаване на акредитацията засяга 6 клас (първия клас от цикъла колеж), който следва да бъде акредитиран от следващата учебна година. 

В края на трети клас (последния за цикъла колеж) учениците минават държавна матура, Brevet, която доказва знанията, изисквани на това ниво. 

Ниво

Година на раждане

Акредитация

PS (3г)

2012

ДА

MS (4г)

2011

ДА

GS (5г)

2010

ДА

CP предучилищна

2009

ДА

CE1 първи клас

2008

ДА

CE2 втори клас

2007

ДА

CM1 трети клас

2006

ДА

CM2 четвърти клас

2005

ДА