Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Проследяване на учениците

Запознаване с ученическата книжка на учениците

На края на всяко тримесечие семействата се запознават с ученическата книжка на детето им. По време на учебната година можете да разгледате тази книжка на платформата livreval.

В края на годината книжката на всяко дете се раздава на родителите за подпис. Тя трябва да бъде върната в училище, където се съхранява до напускане на детето на учебното заведение. 

Семействата могат във всеки един момент да разгледат ученическата книжка за учебната 2015-2016. 

Достъп до ученическата книжка на детето Ви

1 : Въведете потребителско име

2 : Въведете парола

A : Подпишете книжката на детето Ви

B : Достъп до книжката и оценките за триместъра

C : Настройки за елекстронна поща и парола 

D : Достъп до предишните оценки на детето Ви 

 

Среща с учител

На края на всяко тримесечие се организират срещи между родителите и учителите.