Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Проследяване на учениците

Запознаване с ученическата книжка на учениците

На края на всяко тримесечие семействата се запознават с ученическата книжка на детето им. По време на учебната година можете да разгледате тази книжка на платформата livreval.

В края на годината книжката на всяко дете се раздава на родителите за подпис. Тя трябва да бъде върната в училище, където се съхранява до напускане на детето на учебното заведение. 

Семействата могат във всеки един момент да разгледат ученическата книжка за учебната 2015-2016. 

Достъп до ученическата книжка на детето Ви

1 : Въведете потребителско име

2 : Въведете парола

A : Подпишете книжката на детето Ви

B : Достъп до книжката и оценките за триместъра

C : Настройки за елекстронна поща и парола 

D : Достъп до предишните оценки на детето Ви 

 

Среща с учител

На края на всяко тримесечие се организират срещи между родителите и учителите.  

Вие можете:
- да се запишете за среща на Petite Section, PS (3г) : тук
-
да се запишете за среща на Moyenne Section, MS (4г) : тук
-
да се запишете за среща на Grande Section, GS (5г) : тук
-
да се запишете за среща на Подготвителен клас, CP (6г) : тук
-
да се запишете за среща на 1 клас, CE1 (7г) : тук
-
да се запишете за среща на 2 клас, CE2 (8г) : тук
-
да се запишете за среща на 3 клас, CM1 (9г) : тук
-
да се запишете за среща на 4 клас, CM2 (10г) : тук

- да се запишете за среща с учителката по български език: тук

Изберете час на срещата

1 : Изберете език

2 : Посочете името Ви

3 : Изберете срещата, за кяото се записвате

4 : Потвърдете