Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Класове

Тук ще намерите блоговете на отделните класове: 

Клас CM1/CM2

Клас CE2

Клас CE1 : в процес на разработка

Клас CP

Клас GS

Клас MS

Клас PS