Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Екип

Педагогически екип

Преподаватели :

           Френски език -,5e, 4e, 3e, 2e (литература клас Терминал) : Марк Лоалие

                              -6e, 1ère CNED, Терминал CNED, Философия CNED, Ориентация Лицей: Валери Тома 

              Математика -5e, 4e, 3e, 2e : не е съобщено

                                            -6è, 1ère CNED и Терминал CNED, цифрови и технологични науки: Аксел Горс 

              Английски език : 6e, 5e, 4e, 3e : Сабина Йорданова —2nde, 1èreCNED, Терминал CNED : Карли Полсън  

            Науки за живота и земята и Науки 1ère CNED :  Оливие Даниело  

            Физика и Химия : Леа Жако 

            История, география и гражданско образование—от 5e до 1e- : Куентин Жуавил

                                                                                                   -6e- : Виктория Монева-Попова 

             Испански език: Луис Мигел Робледо Вега 

             Физическо образование : Фредерик Бленвил

              Технология цикъл 4 : Аксел Горс

              Музика : Марин Попов (колеж, технология 6è) 

              Изобразително изкуство колеж : Валери Тома

              Социални и икономически науки 2nde и 1ère CNED, История и география 1ère CNED по специалност: Марк Дусе (Асистент по образованието)

             Български език, история и география на България : Виктория Монева-Попова (комуникация и преводи)

             Български като чужд език : Нина Илиева, Петя Крон, Мерал Апостолова

 

 

Екип училищен живот:

Съветник по образованието : Фредерик Бленвил

Асистенти по образованието :
             Марина Илиева
             Никола Бурдон
             Марк Дусе

             

 

Хигиена и здраве 

Медицинска сестра : Катрин Йовева

Хигиена и чистота :
           Чистота сграда 2 : Галина Йорданова
            Хигиена кухня сграда 2 :  
Сиана Кръстева