Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Екип

Педагогически екип

Преподаватели :

            Френски език -6e, 4e, 3e и 2e- : Мари Фредерик Дюпон
                               -5e- : Тома Прадие

            Математика : Мириам Кастениед

            Английски език : Сабина Йорданова

            Биология, физика и химия : Тара Гелпа Бонаро

            История, география и гражданско образование -6e, 4e до 2e- : Tома Прадие
                                                                               -5e- : Tибо Ноайи

            Испански език -5e и 4e- : Веселин Арнаудов
                              -3e и 2e- : Кристина Родригес Сото

            Физическо образование и спорт : Пиер Мутоне

           Технология : Mарин Попов

            Музика : Марин Попов

            Пластични изкуства : Пиер Мутоне

            Икономически и социални научки -2e- : Тома Прадие

            Български език, история и география на България : Виктория Монева-Попова

            Български език за чужденци : Зинаида Михайлова

Педагогически съветник : Елена Накова

 

Екип извънучебни занимания:

Директор извънучебни занимания : Мод Бруйа

Асистенти извънучебни занимания :
             Десислава Добрева
             Мерал Апостолова
             Арзу Сюлейман
             Зинаида Михайлова
             Стефани Бейсериа

 

Хигиена и здраве 

Медицинска сестра : Светла Радулова

Хигиена и чистота :
           Чистота сграда 2 : Сиана Кръстева
            Хигиена кухня сграда 2 :  Mария Попова

 

Изтегли