Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Екип

Педагогически екип

Преподаватели :

            Френски език : Марк Лоайе

            Математика : Мириам Кастениед

            Английски език : Сабина Йорданова

            Биология : Тара Гелпа Бонаро

           Физика и химия: Патрисия Делбари

            История, география и гражданско образование от 5е до 1е: Сесил Медина

                                                                                              6е: Виктория Монева-Попова

            Испански език: Мелани Бленвил и Сесил Медина

            Физическо образование и спорт : Марина Апостолова Илиева

           Технология : Mарин Попов

            Музика : Марин Попов

            Пластични изкуства : Мелани Бленвил и Тибо Ноайи 

            Икономически и социални науки -2e- : Тибо Ноайи

            Български език, история и география на България : Виктория Монева-Попова

            Български език за чужденци : Виктория Монева-Попова

 

 

Екип извънучебни занимания:

Директор извънучебни занимания : Мод Бруйа

Асистенти извънучебни занимания :
             Десислава Добрева
             Мерал Апостолова
             Зинаида Михайлова
             

 

Хигиена и здраве 

Медицинска сестра : Светла Радулова

Хигиена и чистота :
           Чистота сграда 2 : Сиана Кръстева
            Хигиена кухня сграда 2 :  Mария Попова