Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Педагогическа организация

Международно Френско Училище Варна предлага директно обучение на всички нива на началното и основно училище (за ученици от 3 до 15 години). 

Всички класове от детската градина до края на началното образование са акредитирани от Френското Национално Образование. Това означава, че предлаганото образование отговаря на програмите и ценностите на френската образователна система. 

Процедурата по акредитация на класовете в следващото ниво на обучение започна. Тази година процедурата по удължаване на акредитацията засяга 5 клас (първият клас от колежа), който ще бъде акредитиран считано от следващата учебна година. 

В края на трети клас (последният от ниво колеж) учениците се явяват на държавна матура, Brevet, като получават диплома според изискванията за край на цикъл - колеж. 

 

Клас

Година на раждане

Статут на акредитация

Шести

2004

ДА

Пети

2003

В очакване

Четвърти

2002

В очакване

Трети

2001

В очакване