Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Педагогическа организация

Международно Френско Училище Варна предлага директно обучение на всички нива на началното и основно училище (за ученици от 3 до 15 години) и лицей/ втори клас. 

Всички класове от детската градина до края на началното образование са акредитирани от Френското Национално Образование. Това означава, че предлаганото образование отговаря на програмите и ценностите на френската образователна система. 

Тази година тече процедура по акредитация на класовете в следващото ниво на обучение, която засяга класовете 5, 6 и 7 (трите класа на колежа), които ще бъдат акредитирани считано от следващата учебна година. 

В края на трети клас (последния от ниво колеж) учениците се явяват на държавна матура, Brevet, като получават диплома според изискванията за край на цикъл - колеж. 

Ниво

Акредитация

6 клас (цикъл 3)/ 2004 г

ДА

5 клас (цикъл 4)/ 2003 г

ДА

4 клас (цикъл 4)/ 2002 г

ДА

3 клас (цикъл 4)/ 2001 г

ДА

втори клас - лицей

не