Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Проследяване на учениците

Класни ръководители

Всяко ниво има класен ръководител. Той е представител на педагогическия екип. Заедно с директора, той координира всички педагогически дейности за съответното ниво. 

Класен ръководител на 6 клас : Г-н Бросар

Класен ръководител на 5 клас :  Г-жа Гелпа Бонаро

Класен ръководител на 4 и 3 клас : Г-жа Дюпон

 

 

Платформа за проследяване на учебния процес 

С цел проследяване на учебния процес на всеки ученик е въведено дигитално пространство:  Ginkgo

 

Имате достъп до учебната книжка на детето Ви чрез платформата :  Ginkgo

 

Среща с учителите

На края на всяко тримесечие се организират срещи между учителите и родителите. 

Тук ще намерите информация за следващите срещи.  

Можете да се запишете: 

- за среща с г-жа Дюпон и г-жа Монева-Попова: тук

- за среща с г-н Бросар и г-н Мутоне : тук

- за среща с г-жа Гелпа Бонаро и г-н Попов: тук

- за среща с г-н Арнаудов и г-жа Йорданова : тук

- за среща с г-жа Накова : тук

 

Изберете часа на срещата

1 : Изберете език

2 : Посочете името Ви

3 : Изберете срещата, за която се записвате

4 : Потвърдете