Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Проследяване на учениците

https://ginkgo-edu.org/varna/login.php

Класни ръководители

Всяко ниво има класен ръководител. Той е представител на педагогическия екип. Заедно с директора, той координира всички педагогически дейности за съответното ниво. 

Класен ръководител на шести клас : Госпожа Кастеньед
Класен ръководител на пети клас :  Господин Прадие
Класен ръководител на четвърти и трети клас : Госпожа Дюпон
Класен ръководител на втори клас : Госпожа Гелпа Бонаро

 

 

Платформа за проследяване на учебния процес 

С цел проследяване на учебния процес на всеки ученик е въведено дигитално пространство:  Ginkgo

 

Имате достъп до учебната книжка на детето Ви чрез платформата :  Ginkgo

 

Среща с учителите

На края на всяко тримесечие се организират срещи между учителите и родителите. 

Тук ще намерите информация за следващите срещи.  

Можете да се запишете: 

- за да се срещнете с г-жа Дюпон и г-жа Монева-Попова : тук
-
за да се срещнете с  г-н Прадие : тук
​- 
за да се срещнете с  г-жа Кастаньед и г-жа Накова : тук
- за да се срещнете с г-жа Гелпа Бонаро и г-н Поповтук
- за да се срещнете с г-н Арнаудов и г-жа Родригез Сототук
​- за да се срещнете с г-н Мутоне и г-жа Йорданова : тук

 

 

 

Изберете часа на срещата

1 : Изберете език

2 : Посочете името Ви

3 : Изберете срещата, за която се записвате

4 : Потвърдете