Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Проследяване на учениците

Класни ръководители

Всяко ниво има класен ръководител. Той е представител на педагогическия екип. Заедно с директора, той координира всички педагогически дейности за съответното ниво. 

Класен ръководител на шести клас : Госпожа Делбари
Класен ръководител на пети клас :  Госпожа Гелпа Бонаро
Класен ръководител на четвърти клас : Господин Попов
​Класен ръководител на трети клас : Господин Лоалие
Класен ръководител на втори и първи клас : Госпожа  Медина

 

 

Платформа за проследяване на учебния процес 

С цел проследяване на учебния процес на всеки ученик е въведено дигитално пространство:  Pronote

 

Имате достъп до учебната книжка на детето Ви чрез платформата.