Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Проследяване на учениците

https://ginkgo-edu.org/varna/login.php

Класни ръководители

Всяко ниво има класен ръководител. Той е представител на педагогическия екип. Заедно с директора, той координира всички педагогически дейности за съответното ниво. 

Класен ръководител на шести клас : Госпожа Кастеньед
Класен ръководител на пети клас :  Господин Прадие
Класен ръководител на четвърти и трети клас : Госпожа Дюпон
Класен ръководител на втори клас : Госпожа Гелпа Бонаро

 

 

Платформа за проследяване на учебния процес 

С цел проследяване на учебния процес на всеки ученик е въведено дигитално пространство:  Ginkgo

 

Имате достъп до учебната книжка на детето Ви чрез платформата :  Ginkgo

 

Среща с учителите

На края на всяко тримесечие се организират срещи между учителите и родителите. 

Тук ще намерите информация за следващите срещи.  

Можете да се запишете: 

- за среща с г-жа Гелпа Бонаро, класен ръководител на 2нд: тук
​- за среща с г-жа Дюпон, класен ръководител на 3е и 4е: тук
- за среща с г-н Прадие, класен ръководител на 5е : тук
​- 
за среща с г-жа Кастеньед, класен ръководител на 6e : тук

 

 

 

Изберете часа на срещата

1 : Изберете език

2 : Посочете името Ви

3 : Изберете срещата, за която се записвате

4 : Потвърдете