Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Извънучебни занимания, ателиета и ваканционен клуб

ИЗВЪНУЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ


След обяда, както и след часовете, децата имат извънучебни занимания. Тази услуга е безплатна, но записването е задължително. 

Екипът асистенти, ръководен от педагогически директор и административен директор, следва образователна логика, която позволява на децата да растат във ведра обстановка, където царят ценностите на споделянето, изслушването и уважението. 

Екипът предлага разнообразни занимания. Можете да намерите тяхно описание в края на тази страница. 

Напомняне: децата могат да бъдат взети след часовете от родителите им или упълномощено за това лице. До излизането от училище учениците в занималнята следват предложената програма. 

 

 

АТЕЛИЕТА


Периодично се организират ателиета, анимирани от специалисти, срещу допълнително заплащане. Обикновено започват след следобедната закуска и приключват към 17ч15. 
В края на ателието учениците могат да бъдат взети от родителите си или от упълномощеното за целта лице. 

Описание на предложените ателиета можете да намерите в края на страницата. 

 

 

ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ

 

По време на някои от ваканциите се организира ваканционен клуб, който е под ръководството и отговорността на педагогическия директор и на административния директор на занималнята. 

Организират се културни, спортни и артистични дейности, както и различни посещения. 

Посещението на ваканционния клуб е срещу записване. Таксата възлиза средно на 50 лв за три дни или 75 лв за седмица. 

Тази услуга е валидна за първата седмица на ваканцията през октомври, зимната  и пролетната ваканция, както и през юли месец. 

Предвидената програма ще намерите в края на тази страница.