Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Училищен календар

 
CALENDRIER SCOLAIRE 2016 - 2017                                                                                                                                                                                     ГРАФИК НА ВАКАНЦИИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016 - 2017
СЕПТЕМВРИ                                SEPTEMBRE   ОКТОМВРИ                                  OCTOBRE   НОЕМВРИ                                      NOVEMBRE
L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
ДЕКЕМВРИ                                 DECEMBRE   ЯНУАРИ                                                JANVIER   ФЕВРУАРИ                                            FEVRIER
L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28          
                30 31                          
                                             
МАРТ                                                      MARS   АПРИЛ                                                       AVRIL   МАЙ                                                            MAI
L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н   L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
                                             
ЮНИ                                                                 JUIN   Pré-rentrée des enseignants / Учители 31/08                                                           Rentrée des enfants / Първи учебен  ден за децата - 01/09                                           Jour férié national/Официален празник в България 05-06/09                                        Jour férié national/Официален празник в България 22-23/09                                 Vacances d'automne / Есенна ваканция 24/10-04/11                                                       Vacances de Noël / Коледна ваканция - 22/12 - 04/01                                             Vacances d'hiver / Зимна ваканция - 20/02 - 05/03                                                         Vacances de printemps / Пролетна ваканция 24/04 - 07/05                                             Les Pâques / Великден - 14/04 et/и 17/04                                                                     Jour férié national / Официален празник в България - 06/09, 22/09, 03/03, 01/05, 06/05, 24/05  
L/П М/В М/С J/Ч V/П S/С D/Н  
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
               
               
                                             
Rentrée des élèves : 1 septembre 2016             Първи учебен ден : 1 септември 2016
Fin des classes: 30 juin 2017                           Последен учебен ден: 30 юни 2017

Изтегли