Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Програма

Седмичното учебно разписание е от понеделник до петък както следва:


- За всички ученици от началното училище (от PS до СМ2):
- сутрин от 8ч45 до 12ч00
- следобед от 13ч30* до 15ч30
* За учениците от PS и MS е предвидено време за следобеден сън като се нахранят на обяд. След събуждане те се връщат в класната стая. 


- За колежа:
M1 : от 8h45 до 9h45
M2 : от 9h45 до 10h45
M3 : от 11h до 12h
AM1 : от 13h ou 13h30 до 14h20
AM2 : от 14h25 до 15h20
AM3 : от 15h30 до 16h25

АМ4: от 16h25 до 17h20

Училището е отворено сутрин от 8ч30. За децата е осигурено наблюдение до началото на учебните занятия.
Учебните занятия започват в 8ч45. Училището е затворено до 12ч.
 
Вечер децата могат да бъдат взети от училище след края на учебните занятия до 17ч30 (зимния сезон) или до 17ч45 (летния сезон).
За децата има организирана безплатна занималня след края на учебните занятия до тръгването им от училище.
От 16ч до 17ч се предлагат и различни ателиета.