Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Записване и тарифи 2018-2019

Желаещите да запишат детето си в EFIV могат да изтеглят или получат на място в училище заявление за прием. Попълненото заявление следва да бъде върнато в администрацията на училището или изпратено по електронна поща. След това всички желаещи се явяват на интервю пред комисия по прием до 01.06.2018 г. Одобрените кандидати подписват договор за обучение.

Процедурата при записване е следната:
1)    Среща интервю между родителите, детето и учителя на класа, за който се кандидатства;
2)    Попълване на заявление за прием;
3)    След положителен отговор от Комисията по прием, родителите предоставят фотокопие на акт за раждане и имунизационен паспорт и се пристъпва към заплащане на таксата за първо записване;
4)    Месец юни се подписва договор за обучение между родителите и училището и се заплаща първата вноска от годишната такса .

Необходими документи в началото на учебната година:
-    Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар по образец (за всички ученици);
-    Медицински изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години);
-    Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години);
-    Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години);
-    Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години).

Приемът на дете е окончателен, когато договорът за обучение е подписан и са заплатени такса записване и първа вноска от годишната такса.

УЧИЛИЩНИ ТАКСИ 2018-2019

 

Такса за първо записване*

Годишна училищна такса

Първа вноска Втора вноска Трета вноска
Дата на плащане След потвърждение за записване Плащане на   3 части до 31/06/2018 до 31/10/2018 до 31/01/2019
Сума 720 лв. 7200 лв. 3000 лв. 3000 лв. 1200 лв.

*Сума, която не подлежи на връщане в случай на последвал отказ от записване

Цената за занималнята през училищните ваканции, с изключение на лятната, е 75лв. на седмица.

Годишните училищни такси покриват цената на обучението; задължителните учебни пособия; учебниците (заети за една учебна година). 
Училищната такса не включва евентуалните допълнителни разходи, свързани с мероприятия извън училище; извънучилищната дейност (ателиета, ваканционни занимални, етюд); училищния транспорт; училищния стол; 100 лв. дължима сума за учебни тетрадки и пособия (ученици от всички класове с изключение на PS/MS); закупуване на матраци за леглата в класовете PS/MS.

При необходимост от допълване или подмяна на учебните материали (за класовете от СР нагоре) през учебната година (моливи, флумастери и др.), разходите за това се поемат от родителите.

Таксата за първо записване се заплаща в момента на записването в училището, на която и дата да става това и не се възстановява при напускане по каквато и да е причина. Тя се заплаща еднократно в момента на записването на детето в училището, дори и детето да прекъсне обучението си в него.

Записването се смята за действително едва след получаването на плащането на таксата за първо записване.

Родителите се задължават да внесат в посочените срокове училищните такси и таксите за следващо записване по начина, предвиден от учебното заведение. Документи и сертификати не се издават на родители, които имат финансови задължения към училището. Заведението може да откаже следващо записване на учениците, чиито родители не са заплатили цялата сума от училищни такси за предходен учебен период. 
 
БАНКОВИ КООРДИНАТИ               SG Expressbank
                                                  SWIFT: TTBB BG 22
                                                  IBAN: BG87TTBB94001524112387 в BGN
                                                  Сдружение "Международно Френско Училище Варна - Шарл Перо"