Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище
Свободни постове - Помощник на учителя в извънкласни занимания
Свободна позиция - училищен асистент/ка
Свободна позиция - Ръководител административни и технически дейности