Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище
Свободна позиция - хигиенист в МФУ Варна
Свободни постове - Помощник на учителя в извънкласни занимания
Свободна позиция - училищен асистент/ка