Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Свободна позиция - хигиенист в МФУ Варна

ХИГИЕНИСТ В МЕЖДУНАРОДНО ФРЕНСКО УЧИЛИЩЕ ВАРНА

1.  Характеристика на работата - Почистване и дезинфекциране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и

други помещения.

2.  Основни задължения:

     »  почиства и дезинфекцира санитарни възли, подове, коридори и складови

помещения;

     »  почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката

(компютри, телефони, съоръжения и др.);

     »  периодично измива прозорци, витрини, врати;

     »  проветрява помещенията;

     »  следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях;

     »  изхвърля отпадъците на определените места извън сградата;

     »  зарежда с миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли;

     »  ежемесечно прави заявка  за закупуване на миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали;

     »  полива растенията и отстранява изсъхналите листа;

3. Личностни качества, които подходящия кандидат трябва да притежава - умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност, сръчност, прецизност и др.

Лице за контакт

Анелия Метева – Финансово-административен директор

0879 533 799