Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория
Нощ на литературата 15 май 2019
Историческият парк в МФУ Варна
« Подари ми история »
Златното перо 2019
I am not just a selfie
Награда Гонкур 2018