Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище
Артистични срещи
СЕ1 на басейн
Олимпийски игри на френските училища 14-16 май
Културен и артистичен проект на цикъл 3
Дъга на толерантността
2 култури, 3 езика