Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория
Конкурс  ''On écrit sur les murs''
Първи гимназиален изпит за МФЛ Варна
Проект - Снимаме филм
Технология за измерване замърсяването на въздуха
Професионални стажове
Стажант-учители ESPE