Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория
Награда Гонкур 2018
Конкурс  ''On écrit sur les murs''
Първи гимназиален изпит за МФЛ Варна
Проект - Снимаме филм
Технология за измерване замърсяването на въздуха
Професионални стажове