Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория
Стажант-учители ESPE
Учителите в начален курс - динамични и активни в техниките на преподаване!
Мултикултурното пътешествие на гимназистите
Посещение на Френската Светска Мисия
Медените звънчета с нов клип
Празник за края на годината