Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище
СЕ1 откриват акроспорта
Приказната разходка на СР
Кастор - състезание по информатика
Първите ученици завършили основно образование в МФУ Шарл Перо
Математическо рали за класовете СМ1 и СМ2
Защо? ... Защото!