Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Акроспорт в класовете СМ1 и СМ2

В час по спорт преоткриваме акроспорта. 
Това е акробатична гимнастика. най- известната фигура е пирамидата от хора. 
Има няколко роли: - на този, който носи
                          - друг, който помага на останалите да пазят равновесие 
                          - трети, който се качва

Всеки петък отиваме в 1вата сграда, заедно с постелките ни. 
Първо правим загрявка, която понякога изглежда малко странна (вижте снимките), после се разделяме на групи, за да изберем фигурите, които ще правим и започваме да ги подготвяме. 

Всички разбрахме, че трябва да сме внимателни, за да не нараним без да искаме другарчетата ни. 

Класовете CM1 & CM2

Галерия