Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Стажант-учители ESPE

От тази учебна година нашето училище е признато като обучителен център от 4 висши училища, подготвящи кадри в областта на образованието. ESPE са училища, които обучават началните учители във Франция.

Тази година при нас идват общо 13 стажанти от Ница, Руан, Рен и Лион за период от 8 седмици, за да преминат обучение в реална среда в класовете, обучавани от учители от нашето училище.

Това е знак за качеството на образованието, предлагано в нашето училище.