Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Първите ученици завършили основно образование в МФУ Шарл Перо

Вторник, 21 ноември, гимназистите от Международно Френско Училище Варна имаха честта да получат дипломите си за завършено основно образование « Brevets » (първата диплома за френско образование, която се връчва на учениците в последната година от колежа). 

Госпожа Дрейк, аташе по образователното сътрудничество, и Господин Перотел, аташе по сътрудничеството за френски език, представители на Министерството на образованието на Франция, поздравиха четиримата лауреати от изпитна сесия 2016 (една оценка добър и три много добър) и лауреата от изпитна сесия 2015 с оценка добър. 

Двамата поздравиха доброто представяне и успех на първите възпитаници на учебното заведение, достигнали етап от обучението, позволяващ им да се явят на този изпит. 


 

Галерия