Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Посещение на Френската Светска Мисия

След инспекцията на г‐жа Коладо, отговорник по педагогиката на първа степен в обучението, през април 2018г, г‐н Дюбер (Генерален Директор на ФСМ), придружаван от г-н Амдун, заместник директор по административните, финансови и правни въпроси и г-н Бюр, заместник директор по педагогическите въпроси, посетиха нашето учебно заведение в продължение на три дни, за да извършат цялостен одит. След посещението си те изпратиха г-жа Грожан, заместник директор в Далас, САЩ, и г-жа Гаел Шаркосе, отговорник за втора образователна степен в централата на ФСМ в Париж, за да извършат пълен одит на горния курс (колеж и лицей).
ФСМ : Френска светска мисия, асоциация с нестопанска цел с признат обществен интерес (за френското образование в чужбина).

Галерия