Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Учителите в начален курс - динамични и активни в техниките на преподаване!

Обучения на #forumpedagogique, вътрешни за служители на @Mlfmonde, базирани на доброволното участие в извънучебно време. 

* Създаване на интерактивно съдържание с учениците ‐ H5P

* Мислене, преподаване, обучение в многоезична среда. ​

* Ученическа нижка за проследяване на знанията в 1-ви цикъл. 

* Twitt’клас в CP

* Развиване чрез игра на устното изразяване на учениците 

* Театър в класната стая

* Два езика, две култури

* Eduthèque, портал за образователни, културни и научни ресурси

* Създаване на информационно проследяване в Twitter