Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Да разкажеш себе си

В рамките на обучението учениците от цикъл 4 работят по интердисциплинарни проекти. Учителите по френски, английски, испански, български език и по пластични изкуства работиха заедно, водейки учениците от 3е към размисъл относно автобиографията, защо да пиша за мен самия? За какво служи това?

Техните продукции са изложени в момента в училище. 
 

Галерия