Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Роля на избраните представители на учениците

Избран представител на клас? Каква точно е неговата роля? Къде заседават избраните ученици и с каква цел? Представителите от 6е до 2е представиха пред съучениците им от колеж и лицей задачите им в различните структури и комисии за училищния живот. Директорът, Пиер Шаз, бе също на разположение, за да допълни информацията около организацията на едно разрастващо се учреждение.

Галерия