Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Математическо рали СМ2

Първите резултати пристигнаха. Към момента имаме 185 точки. 
Не е лесно да се решат логически задачи в група, още повече всички да са съгласни за общия отговор, и на всичкото отгоре и учителката не ни помага! sad И дори няма да ви говорим за доказателството на задачите... Трябва да се изслушваме, да обсъждаме, да споделяме, да показваме ... 
В класа ролите са разпределени: президентът дава думата, секретар пише отговорите на листа за отговори, друг секретар пише на дъската, трети следи за времето. 

Всички много се забавляваме. Очакваме второто изпитание през февруари! 

Класът на CM2

Галерия