Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Награда Гонкур 2018

В рамките на литературния конкурс Гонкур за България, откъси от началото на четири романа бяха селектирани на конкурса Гонкур 2018.  Гимназистите от 2nd и 1е в МФЛ Варна трябваше да измислят продължение на предложените откъси, спазвайки стила на автора. 

Въпреки че нашите ученици не бяха отличени с награда в София, техните творби са публикувани на сайта на конкурса.