Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Златното перо 2019

Андрей Киряков, ученик от 4е от Международен френски лицей Варна, е сред 160-мата лауреати на Златното перо 2019, международен конкурс за владеене на френски език. През май месец ще получи окуражителна диплома.

Успехът на Андрей увенчава личната ангажираност на учениците от 4е по време на този труден конкурс. 

 

Галерия