Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Първи гимназиален изпит за МФЛ Варна

Учениците от клас 1е (профил S и L) минаха устния изпит на TPE във френския лицей "Виктор Юго" на 11 март.  Това е първата група ученици в историята на учебното заведение, която минава гимназиален изпит. През юни предстоят изпити по френски език, както и по науки за литературния профил.   

Благодарим сърдечно на госпожа Гелпа Бонаро, която придружи учениците в София. 

Гимназистите разказват в какво се състои TPE : « в началото на годината избираме тема измежду предложените. След това правим проучване чрез различни източници като интернет, посещения на терен, срещи със специалисти, търсене в книги. Целта е да създадем досие или сайт, които да защитим устно пред комисия. В понеделник, 11 март, бяхме в София, за да защитим работата си пред комисията. Въпреки стреса смятаме, че се представихме много добре.  

В София прекарахме много приятно и се върнахме във Варна спокойни, очаквайки резултатите. »

Трима ученици от 1е работиха съвместно с Медицинския университет. Техния финален продукт можете да видите тук : https://sites.google.com/view/rayonnementtpe-com/accueil

Другата група работи върху  « Виждане на цветовете при гръбначните », а една ученичка разработи темата за « Масовите убийци ». 

Галерия