Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Видео Варна на ателие Журнал

Ученици от ателие Журнал обикаляха из морската солица в търсене на радости и цветове. Ето и  видеото - спонтанно и ярко като нашата Младежка столица  2017.